ẢNH HẬU TRƯỜNG QUAY THỜI TRANG FORMAT

<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">(Quayphimso.com) - xin hân hạnh thông báo Quý công ty được biết. Nếu Quý doanh nghiệp và công ty có nhu cầu thực hiện sản xuất các video về thời trang phong cách riêng của của hàng hãy liên hệ với chúng tôi...</span>

<a href="http://quayphimso.com/wp-content/uploads/2013/10/1381646081837.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-760" title="1381646081837" src="http://quayphimso.com/wp-content/uploads/2013/10/1381646081837.jpg" alt="" width="512" height="384" /></a><a href="http://quayphimso.com/wp-content/uploads/2013/10/1381633239292.jpg">
</a><a href="http://quayphimso.com/wp-content/uploads/2013/10/1381637006053.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-759" title="1381637006053" src="http://quayphimso.com/wp-content/uploads/2013/10/1381637006053.jpg" alt="" width="512" height="384" /></a>
<p style="text-align: center;"><a href="http://quayphimso.com/wp-content/uploads/2013/10/1381636911525.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-758" title="1381636911525" src="http://quayphimso.com/wp-content/uploads/2013/10/1381636911525.jpg" alt="" width="512" height="384" /></a><a href="http://quayphimso.com/wp-content/uploads/2013/10/1381636849811.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-757" title="1381636849811" src="http://quayphimso.com/wp-content/uploads/2013/10/1381636849811.jpg" alt="" width="512" height="384" /></a><a href="http://quayphimso.com/wp-content/uploads/2013/10/1381636820567.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-756" title="1381636820567" src="http://quayphimso.com/wp-content/uploads/2013/10/1381636820567.jpg" alt="" width="512" height="384" /></a><a href="http://quayphimso.com/wp-content/uploads/2013/10/1381636765815.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-755" title="1381636765815" src="http://quayphimso.com/wp-content/uploads/2013/10/1381636765815.jpg" alt="" width="512" height="384" /></a><a href="http://quayphimso.com/wp-content/uploads/2013/10/1381634428421.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-754" title="1381634428421" src="http://quayphimso.com/wp-content/uploads/2013/10/1381634428421.jpg" alt="" width="512" height="384" /></a><a href="http://quayphimso.com/wp-content/uploads/2013/10/1381634198716.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-753" title="1381634198716" src="http://quayphimso.com/wp-content/uploads/2013/10/1381634198716.jpg" alt="" width="512" height="384" /></a><a href="http://quayphimso.com/wp-content/uploads/2013/10/1381634100612.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-752" title="1381634100612" src="http://quayphimso.com/wp-content/uploads/2013/10/1381634100612.jpg" alt="" width="512" height="384" /></a><a href="http://quayphimso.com/wp-content/uploads/2013/10/1381633355198.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-751" title="1381633355198" src="http://quayphimso.com/wp-content/uploads/2013/10/1381633355198.jpg" alt="" width="512" height="384" /></a><a href="http://quayphimso.com/wp-content/uploads/2013/10/1381633280970.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-750" title="1381633280970" src="http://quayphimso.com/wp-content/uploads/2013/10/1381633280970.jpg" alt="" width="512" height="384" /></a><a href="http://quayphimso.com/wp-content/uploads/2013/10/1381633239292-e1382108088264.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-749" title="1381633239292" src="http://quayphimso.com/wp-content/uploads/2013/10/1381633239292-e1382108088264.jpg" alt="" width="512" height="384" /></a><a href="http://quayphimso.com/wp-content/uploads/2013/10/C360_2013-09-22-11-32-49-618.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-761" title="Camera 360" src="http://quayphimso.com/wp-content/uploads/2013/10/C360_2013-09-22-11-32-49-618-e1382108381688.jpg" alt="" width="512" height="384" /></a><a href="http://quayphimso.com/wp-content/uploads/2013/10/C360_2013-10-08-12-26-18-789.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-762" title="Camera 360" src="http://quayphimso.com/wp-content/uploads/2013/10/C360_2013-10-08-12-26-18-789-e1382108413211.jpg" alt="" width="512" height="384" /></a><a href="http://quayphimso.com/wp-content/uploads/2013/10/C360_2013-10-08-12-27-06-700.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-763" title="Camera 360" src="http://quayphimso.com/wp-content/uploads/2013/10/C360_2013-10-08-12-27-06-700-e1382108440431.jpg" alt="" width="512" height="384" /></a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #ff9900;"><strong>Liên hệ: Công ty TNHH dịch vụ thông quảng cáo T&amp;G media</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #ff9900;"><strong>ĐT: 0973.829.916 – 04.66.864.902</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #ff9900;"><strong>Email: Giangpt.vtv@gmail.com</strong></span></p>
<p style="text-align: right;">Quayphimso.com</p>

Công ty TNHH T&G MEDIA

Địa chỉ: Phòng 306, CT1 - Sảnh 1, Chung cư cán bộ Viện Quân Y 103, Cuối đường Nguyễn Khuyến, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 097.382.9916

Email: tgmedia.truyenthong@gmail.com

Website: tgmedia.com.vn