CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO T&G MEDIA

Tầm Nhìn:

Có thể trở thành công ty cung cấp các dịch vụ quay phim, làm phim chuyên nghiệp mạnh nhất Hà Nội cũng như trên Toàn Quốc.


Sứ mệnh:

 Đối với thị trường:  Luôn cung cấp các dịch vụ chất lượng quay phim, dựng phim một cách tốt nhất vượt trội và am hiểu khách hàng. Trong mỗi sản phẩm chúng tôi tạo nên đều chứa đựng những thông điệp nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng.

 Đối với khách hàng:  Luôn Luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển, luôn gia tăng các giá trị đầu tư hấp dẫn và bền vững.
 Đối với nhân viên: Đổi mới tạo dựng môi trường làm việc năng động, sáng tạo, tạo ra những giá trị nâng cao thu nhập cho từng nhân viên  

 Đối với xã hội: Đặt lợi ích của xã hội hài hòa với lợi ích của doanh nghiệp lên hàng đầu, luôn hướng tới cộng đồng thể hện tinh thần dân tộc.


Giá Trị Cốt Lõi:

 Tín: Bảo vệ danh dự chính doanh nghiệp của mình; Luôn chuẩn bị đầy đủ năng lực thực thi và nỗ lực hết mình để đảm bảo đúng cam kết với những yêu cầu của khách hàng đặt ra.
 Tâm:  Luôn đặt chữ Tâm lên hàng đầu; thực hiện tôn chỉ lấy khách hàng làm trung tâm. Luôn thượng tôn pháp luật, duy trì đạo đức;
 Trí: Đề cao tinh thần dám nghĩ dám làm, luôn sáng tạo đổi mới , là đòn bẩy phát triển; Chủ trương xây dựng một doanh nghiệp với mọi cá nhân trong công cuộc phát triển sự nghiệp .
 Tốc: Chất lượng luôn đi cùng tốc độ ; Nhanh nhưng phải đảm bảo chất lượng tốt nhất  Tinh:  Cố gắng đạt được những tinh túy trong mọi việc như Con người tinh hoa – Sản phẩm/ Dịch vụ tinh hoa – Cuộc sống tinh hoa – Xã hội tinh hoa.
 Nhân:  Coi trọng nhân viên như tài sản quý giá nhất , xây dựng các mối quan hệ với tinh thần nhân văn.


>>> Xem thêm: Hồ Sơ Năng Lực T&G Media


Liên Hệ Chúng Tôi

1
Bạn cần hỗ trợ?